Oranjevereniging Nijkerk.
Presenteert... Het KINGSFESTIVAL! Info nu beschikbaar op deze website.
 
 

 

PROGRAMMA

De kracht van het persoonlijke verhaal

 

Het meer jarenthema van het Nationaal Comité 4 en 5 mei is 'Geef vrijheid door'. Elsevier-hoofdredacteur Arendo Joustra schreef dit jaar de jaar thematekst: De kracht van het persoonlijke verhaal. In de inleiding haalt hij Soldaat van Oranje, het dagboek van Anne Frank en Oorlogswinter aan om te illustreren hoe populair persoonlijke verhalen over de Tweede Wereldoorlog zijn.  

"Persoonlijke verhalen over de oorlog, elke oorlog, zijn nooit zomaar verhalen, ze staan niet op zichzelf", schrijft hij. "Er hangt de schaduw overheen van de wereldgeschiedenis. Een seconde verder en je verkeert in het nog steeds onvoorstelbare verhaal van de massamoord. Of in het verhaal over de oorlog in Nederlands-Indië. Of in een overzeese strijd in de tegenwoordige tijd, om vrouwen en meisjes te behoeden voor verkrachting, mannen voor onthoofding. Het grotere verhaal van geopolitiek en genocide. Van een voetnoot in een overzichtswerk, tot een eigen (auto)biografie. Zo is in de afgelopen decennia het grote verhaal over de oorlog, de verovering, de veldslagen, de jaartallen, de moorden en de uiteindelijke bevrijding, ingevuld door talloze ‘kleine’ verhalen. Samen vormen ze een mozaïek dat op geheel eigen wijze het grote verhaal nogmaals vertelt. Met als belangrijk verschil dat ze de geschiedenis aanraakbaar maken, het abstracte invoelbaar." 

De volledige jaar thematekst is te vinden op www.4en5mei.nl. Joustra besluit zijn tekst met: "We moeten de verhalen blijven vertellen, blijven delen. Tot alle getallen weer zijn veranderd in namen. Dat is de waarde van gedenken." 

Wandelen in het spoor van de Jodenvervolging

Het ontstaan van het Westerborkpad begon ook met een persoonlijk verhaal. In 2008 liep Jan Dokter van de Hollandsche Schouwburg in Amsterdam naar kamp Westerbork. Vier dagen lang legde hij te voet bijna dezelfde route af als zijn familieleden, die in 1942 vanuit hun woonplaats per trein naar Westerbork moesten gaan. Zij keerden niet terug uit de vernietigingskampen.

Samen met Herinneringscentrum Kamp Westerbork en Koninklijke Wandelbond Nederland (KWBN) gaf Jan Dokter vijf jaar geleden vorm aan het idee om van zijn tocht een wandelroute te maken: het Westerborkpad. Het Westerborkpad is 340 kilometer lang en bestaat ui 31 etappes van ongeveer 10 kilometer. Het pad loopt zoveel mogelijk in de buurt van het treinspoor en brengt daarmee de deportatieroute in beeld die veel slachtoffers van de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog moesten volgen. Wandelaars gaan langs plekken met bijzondere verhalen en wandelen in het spoor van de Jodenvervolging.

Dodenherdenking in Nijkerk

Het Westerborkpad loopt ook door Nijkerk. Initiatiefnemer Jan Dokter spreekt erover tijdens de herdenkingsplechtigheid in het Van Reenenpark op vrijdag 4 mei. Aan die plechtigheid gaat een stille tocht langs oorlogsmonumenten in Nijkerk vooraf.

Programma

Nijkerk18.15 uur           Bezinningssamenkomst, door het Overlegorgaan van Kerken in 
Nijkerk (OOK)

 
                             Jaarlijks werken twee predikanten mee aan deze samenkomst in de
                             Grote Kerk, die het zingen van enkele liederen, een Bijbellezing, een
                             korte meditatie en een gebed omvat. Wie de samenkomst bezoekt,
                             kan na afloop aansluiten bij de stille tocht.

18.30 uur           Deelnemers aan de stille tocht verzamelen zich bij het stadhuis

19.00 uur           Vertrek stille tocht vanaf het stadhuis 
                              Krans- en bloemlegging bij het gedenkteken aan de Bruins Slotlaan

                              Krans- en bloemlegging bij het Joods Monument, hoek
                              Bruins Slotlaan en Vetkamp

                               Krans- en bloemlegging bij het Verzetsmonument, hoek
                               Vetkamp en Vrijheidslaan

                               Krans- en bloemlegging bij het Indië-monument in het
                               Van Reenenpark

19.40 uur           Aanvang plechtigheid bij monument “1940-1945” in het Van Reenenpark

19.45 uur           Toespraak Jan Dokter
                              Voordracht gedicht door leerling van het Corlaer College

19.59 uur           Last Post

20.00 uur           Twee minuten stilte om te herdenken

20.02 uur           Wilhelmus

20.04 uur           Krans- en bloemleggingen bij het monument “1940-1945”

Wij bedanken het Nijkerks Stedelijk Fanfare Corps, muziekvereniging Concordia, scoutinggroep Kiliaen van Rensselaer 1 en het Rode Kruis voor hun medewerking.

Het Nijkerkse Comité Herdenkingen en Plechtigheden is te vinden op Twitter (@4en5meiNijkerk) en Facebook (facebook.com/4en5meiNijkerk).

N.B. Op de avond van 4 mei hangen in Nederland de vlaggen halfstok als blijk van eerbied en respect voor de doden. De periode waarin de vlag halfstok hangt duurt van 18.00 uur tot zonsondergang. De vlag die gebruikt wordt is de Nederlandse driekleur zonder wimpel.