Oranjevereniging Nijkerk.
Presenteert... Het KINGSFESTIVAL! Kaarten alleen nog verkrijgbaar bij Jumbo, Albert Heijn, Bruna en Primera. OP=OP!!
 
 


Oranjevereniging gaat meer digitaal doen..

Elk jaar is de Oranjevereniging op zoek naar adverteerders, hierbij ontvangen de adverteerders een advertentieovereenkomst op papier. Om het milieu te ontzien heeft het bestuur vanaf het nieuwe seizoen geen papieren advertentieovereenkomsten meer.
Deze advertentieovereenkomst is vanaf september 2018 digitaal te vinden op onze website. Ook is het mogelijk dat bestuursleden u persoonlijk benaderen met de vraag of u wilt adverteren. Indien u twijfelt of u te mak heeft met een bestuurslid, kunt u vragen naar zijn of haar legitimatie. Vanaf 2018 hebben de bestuursleden deze bij zich. In het verleden is gebleken dat er tijdens de matjesmarkt oplichters lopen die véél geld vragen aan deelnemers van de matjesmark.

21 april 2018


Zoals elk jaar zijn de bestuursleden van de Oranjevereniging weer te vinden bij de Albert Heijn in Nijkerk. Doel van deze middag is om u te vragen of u ons wil helpen om donateur te worden of om vrijwilliger te worden van de Oranjevereniging. Ook hebben wij programmaboekjes bij ons die u bij ons kunt afhalen indien het boekje niet bij u bezorgd is.
Dit jaar vind u ons ook bij de Jumbo. Ook hier delen wij boekjes uit en benaderen wij mensen of ze ons willen helpen als vrijwilliger of donateur... natuurlijk mag allebei ook!

Wij kunnen nog wel hulp gebruiken...

Heb je niets te doen op Koningsdag? Als je wil kun je ons helpen, dit kan de hele dag zijn of een dagdeel. De dagdelen zijn van 11:00 tot 15:00 uur of van 15:00 tot 19:00 uur.
Wij zijn niet de beroerdste als je ons de hele dag helpt in het Centrum mag je van ons GRATIS naar het Kingsfestival!

Kingsfestival bericht.

Wist je dat het je niet met de auto naar het Kingsfestival kan komen? Gelet op de locatie zijn de parkeermogelijkheden niet voldoende. Het parkeer terrein van NSC is tijdens Kingsfestival een fietsenstalling. Aan het eind van het feest staan er taxi's klaar die je naar huis kunnen brengen, natuurlijk op je eigen kosten.


JUMBO is de sponsor van de app voor het jaar 2018

Jumbo gaat de app sponsoren voor het jaar 2018.
in de app kunt u advertenties tegen komen van exclusieve aanbiedingen
met de laagste prijs van Nijkerk!



KINGSFESTIVAL op Koningsdag

Op Koningsdag 2018 zal de disco van  Oranjevereniging weer terugkomen.
Het heet geen disco meer maar festival. Het festival zal om 20:00 uur starten en duren
tot 0:00 uur. In samenwerking met Lars en Xander van Jongerenwerk Nijkerk zal het programma
worden ingevuld.

Xander en Lars weten wat er leeft onder de jongeren, daardoor is het  mogelijk om een goed programma neer te zetten. Voor iedere leeftijd groep is er muziek naar zijn of haar verlangen.

Hou de APP en  website in de gaten voor meer informatie.

Paaseieren zoeken was een geweldige activiteit.

Zaterdag 15 april 2017 heeft het bestuur met diverse kinderen weer paaseieren gezocht. Het bestuur stelt dat dit jaar een opkomstpercentage is bereikt van meer dan 100% meer dan in 2016. De Oranjevereniging is blij dat de opkomst dit jaar hoger was dan vorig jaar, het is een teken dat dit bekendheid krijgt bij de Nijkerkse bevolking. Nadat alle paaseieren gevonden waren lieten de kinderen de winst tellen, daarvoor kregen de kinderen per ei 1 muntje die ze vervolgens kunnen gebruiken op Koningsdag om te attracties mee te betalen. In 2016 kregen we het verzoek of kinderen tot 16 ook mee konden doen. Dit jaar was dit mogelijk maar was er voor deze doelgroep geen belangstelling voor. het bestuur heeft daarom nu besloten om voor 2018 en de toekomst deze activiteit alleen voor de kleintjes te organiseren.



Conform een gaande discussie over "ballonnen oplaten" meldt de Oranjevereniging het volgende:

Milieu activisten plaatsen informatie op internet die volgens ons niet juist is.
Deze informatie gaat over ballonnen oplaten. Helaas zijn er mensen die deze informatie klakkeloos aannemen als waarheid, zonder verder research te doen.
De Oranjevereniging werkt al jaren samen met een bedrijf die op de juiste wijze biologische ballonnen produceert, ook de touwtjes zijn biologisch.
Verhalen dat deze ook schadelijk zouden zijn voor milieu en dier zijn niet wetenschappelijk bewezen.
De gemeente Nijkerk weet dat wij ieder jaar bij de Aubade ballonnen oplaten. Onze fabrikant werkt op de juiste wijze.
Indien de fabrikant niet op de juiste wijze werkt zal een heroverweging plaatsvinden binnen het bestuur om met deze activiteit door te gaan.
De Oranjevereniging heeft vorig jaar een bestuurlijk besluit genomen om alle berichten over dit onderwerp automatisch zonder reactie te verwijderen. Indien personen 3x achter elkaar toch berichten hierover bij ons plaatsen kan een blokkade plaats vinden. Ook nodigt het bestuur iedereen uit om als bestuurslid te solliciteren bij de Oranjevereniging, op deze manier heeft men de mogelijkheid om dit in het bestuur bespreekbaar te maken.

Verder berust het bestuur in stilte.


Let op er geldt een parkeerverbod op de Koetsendijk en op het Wheemplein tijdens Koningsdag!

Tijdens dit verbod is er ook een wegsleepregeling van kracht en kunnen Bijzonder
Opsporings Ambtenaren een sanctie uitdelen.
Het verbod wordt z.s.m. na Boerenmaandag kenbaar gemaakt.
Verder geldt er een inrij verbod bij de volgende straten:
Venestraat, Nieuwstraat, Langestraat, Gasthuisstraat, Molenplein v.a. rotonde Oranjelaan/Vetkamp. Op de Koetsendijk geldt een algeheel parkeerverbod m.u.v. de parkeergarage.

Vacatures bij de Oranjevereniging:

De Oranjevereniging is hard op zoek naar vrijwilligers en algemeen bestuursleden.


Algemeen Bestuurslid M/V
Als algemeen bestuurslid heeft u geen speciale functie.
U woont de vergaderingen bij, en heeft inspraak op diverse punten.
We vergaderen erover en nemen uiteindelijk een beslissing of vervolgen het punt in een andere vergadering.

Hoe ziet een bestuursfunctie eruit?
U bent van september tot februari 1 avond per maand actief bij onze vergadering, in februari en maart kunnen dit 2 avonden zijn.
In april helpt u ons mee met Koningsdag dit kan een hele dag zijn of in overleg een dagdeel. In mei hebben wij nog een evaluatieavond en van juni tot en met augustus heeft de vereniging een zomerstop. Wij hopen ook dat u ons wilt helpen met andere activiteiten die wij organiseren. voor vragen neemt u contact op via info@ovnijkerk.nl 

Het bestuur..

sept '14

Eigen emailadressen heeft?

De voorzitter is bereikbaar via voorzitter@ovnijkerk.nl

De penningmeester is bereikbaar via penningmeester@ovnijkerk.nl

De secretaris is bereikbaar via secretaris@ovnijkerk.nl

De ledenadministratie is bereikbaar via ledenadministratie@ovnijkerk.nl 

Voor algemene vragen en informatie kunt u zich wenden via info@ovnijkerk.nl

Voor Public Relationship kunt u onze persvoorlichter bereiken via perswoordvoerder@ovnijkerk.nl