Oranjevereniging Nijkerk.
Presenteert... Het KINGSFESTIVAL! Info nu beschikbaar op deze website.
 
 

Twitterkanaal zal mogelijk verdwijnen.

Het Twitterkanaal van de Oranjevereniging zal mogelijk verwijderd worden. De reden hiervoor is dat er weinig volgers zijn op deze applicatie. Op dit moment is het Twitterkanaal nog in de lucht maar is er weinig tot geen activiteit. Voordat er daadwerkelijk wordt overgegaan tot verwijdering zal dit eerst in het bestuur besproken worden. Volgt u ons op Twitter? Dan raden wij u aan om ons op Facebook te volgen, hierdoor blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen van de Oranjevereniging.

Nieuw evenement in oprichting!

Oranjevereniging Nijkerk is op dit moment druk bezig met een nieuwe activiteit voor
op Koningsdag. Wat dit zal zijn blijft nog even een verrassing, maar zodra hier meer over bekend wordt zal dit groots bekend gemaakt worden. Wilt u op de hoogte blijven over
deze activiteit? Volg ons dan op Facebook.

Nog plaatsen vrij voor de dagtour naar Oberhausen!

Op dit moment zijn er nog diverse plaatsen vrij voor de bus om mee te gaan naar Oberhausen. De Oranjevereniging Nijkerk organiseert dit voor het eerst en hoopt dat er vele aanmeldingen volgen. De dagreis is op donderdag 23 november 2017 om 10:00 uur begint de bus met het ophalen van de deelnemers. De kosten van deze dagreis bedragen
€ 33,00 per persoon, voor donateurs geldt een reductietarief van € 30,00. Kosteloos annuleren is mogelijk tot 1 november 2017, na deze datum zijn de annuleringskosten
€ 5,00 per persoon. Aanmelden kan tot 15 november 2017. Na uw betaling ontvangt u uw reisvoucher, deze dient u bij u te hebben wanneer u de bus instapt. Wanneer u de reisvoucher niet bij u heeft is het meegaan met de bus niet mogelijk.
Voor vragen kunt u terecht bij Michel via e-mail info@ovnijkerk.nl

Oranjevereniging Nijkerk doet mee met de Rabobank Clubkascampagne

Oranjevereniging Nijkerk doet ook dit jaar weer mee met de Rabobank Clubkas campagne. Ruim 143 clubs/ verenigingen doen dit jaar mee, de Rabobank verdeeld ruim
€ 70.000,- onder alle aanmeldingen. Klanten van Rabobank Randmeren kunnen indien zij lid zijn van de bank tussen 5 en 24 oktober 2017 hun stem uitbrengen op 3 clubs naar keuze.
Bent u wel klant maar geen lid? Dan kunt u kosteloos lid worden van de Rabobank.
Het enige wat u daarvoor hoeft te doen is even bellen met Rabobank Randmeren en uw gegevens doornemen. U ontvangt dan van de Rabobank een link met een code waarmee u uw stem kan doorgeven. De Oranjevereniging zal het gewonnen geld gaan besteden aan activiteiten op Koningsdag en overige activiteiten die door de Oranjevereniging worden georganiseerd.

Uitreiking prijzen ballonnen en kleurplaten  bij Albert Heijn Nijkerk. 

In  2017 zullen de prijzen voor de ballonnen wedstrijd en kleurplaten worden uitgereikt bij Albert Heijn Nijkerk. De winnaars worden door het bestuur persoonlijk geïnformeerd over de datum en tijd. Voorheen deed de Oranjevereniging dit bij de Rabobank die dit jaar hiervan af moest wijken door landelijk beleid.

Paaseieren zoeken...

Zaterdag 15 april 2017 heeft het bestuur met diverse kinderen weer paaseieren gezocht. Het bestuur stelt dat dit jaar een opkomstpercentage is bereikt van meer dan 100% meer dan in 2016. De Oranjevereniging is blij dat de opkomst dit jaar hoger was dan vorig jaar, het is een teken dat dit bekendheid krijgt bij de Nijkerkse bevolking. Nadat alle paaseieren gevonden waren lieten de kinderen de winst tellen, daarvoor kregen de kinderen per ei 1 muntje die ze vervolgens kunnen gebruiken op Koningsdag om te attracties mee te betalen. In 2016 kregen we het verzoek of kinderen tot 16 ook mee konden doen. Dit jaar was dit mogelijk maar was er voor deze doelgroep geen belangstelling voor. het bestuur heeft daarom nu besloten om voor 2018 en de toekomst deze activiteit alleen voor de kleintjes te organiseren.

Nieuwe activiteiten in 2017.

In 2017 organiseert de Oranjevereniging weer een aantal nieuwe activiteiten.
Op 15 april a.s. organiseren wij weer  "Paaseieren zoeken" vorig jaar was dit een goed succes. Dit jaar hopen wij natuurlijk weer dat het een leuke activiteit wordt waar veel positieve reacties op volgen.

In september 2017 is het de bedoeling dat wij met twee klassen 7 van twee verschillende scholen naar Prinsjesdag gaan. Deze dag wordt educatief ingevuld en natuurlijk met een hoop plezier voor alle aanwezigen. Op dit moment is de aanvraag ingediend, zodra hier uitsluitsel over is kunt u hier meer informatie vinden.

In november 2017 hebben wij een dagreis georganiseerd om naar een kerstmarkt te gaan.
Dit jaar zullen wij Oberhausen bezoeken. Voor een leuk prijsje kunt u met ons meegaan naar de kerstmarkt. U kan nu al reserveren om met ons mee te gaan. Hoe meer mensen met ons mee gaan, hoe goedkoper het wordt. De maximale prijs zal € 35,00 p.p. zijn.
Na reservering ontvangt u van ons een e-mail met de betaalinstructies. Na ontvangst van uw betaling ontvangt u van ons de bevestiging per e-mail. Deze bevestiging dient u bij het instappen van de bus te tonen. De bevestiging kan overgedragen worden mits u ons daar vooraf schriftelijk of via de e-mail over geïnformeerd heeft.

 

Slotbijeenkomst Nationaal Comité Veteranen..

Op 8 juni 2016 organiseerde het Nationaal Comité Veteranen een slotbijeenkomst. Het stokje wordt overgedragen aan een andere organisatie. Voor deze afsluiting werd er een boek overhandigd aan Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet, zij werd in Canada geboren en omdat Nijkerk en omgeving is bevrijd door Canadezen was de Oranjevereniging Nijkerk ook bij deze plechtigheid. Na afloop ontving iedere genodigde hetzelfde boek als geschenk. feb 2017 hebben wij vernomen dat de meneer met zijn rug naar de foto is overleden. Wij wensen alle naasten veel sterkte toe met dit zware verlies.

 Over een gaande discussie over "ballonnen oplaten" meldt de Oranjevereniging het volgende:

Milieu activisten plaatsen informatie op internet die niet juist is.
Deze informatie gaat over ballonnen oplaten. Helaas zijn er mensen die deze informatie klakkeloos aannemen als waarheid, zonder verder research te doen.
De Oranjevereniging werkt al jaren samen met een bedrijf die op de juiste wijze biologische ballonnen produceert, ook de touwtjes zijn biologisch.
Verhalen dat deze ook schadelijk zouden zijn voor milieu en dier zijn niet wetenschappelijk bewezen (zover onze informatie is).
De gemeente Nijkerk weet dat wij ieder jaar bij de Aubade ballonnen oplaten. Onze fabrikant werkt op de juiste wijze.
Indien de fabrikant niet op de juiste wijze werkt zal een heroverweging plaatsvinden binnen het bestuur om met deze activiteit door te gaan.
De Oranjevereniging heeft vorig jaar een bestuurlijk besluit genomen om alle berichten over dit onderwerp automatisch zonder reactie te verwijderen. Indien personen 3x achter elkaar toch berichten hierover bij ons plaatsen kan een blokkade plaats vinden. Ook nodigt het bestuur iedereen uit om als bestuurslid te solliciteren bij de Oranjevereniging, op deze manier heeft men de mogelijkheid om dit in het bestuur bespreekbaar te maken.

Verder berust het bestuur in stilte.

Wij een vacature hebben voor ons bestuur..

De Oranjevereniging is hard op zoek naar vrijwilligers, secretaris, notulist(e) en algemeen bestuursleden.

Ook zoeken wij een:

notulist(e) M/V
als notulist(e) notuleert u bij onze vergaderingen. dit duurt meestal 2,5 uur per vergadering. Om de notulen uit te werken bent u hooguit 2 uur bezig, (dit is afhankelijk van de persoon)

Secretaris M/V
De secretaris wordt door ons ingewerkt zodat hij/zij weet wat en hoe het van de persoon wordt verwacht. De secretaris krijgt een emailadres van de Oranjevereniging om emails op te ontvangen en te verzenden. Wanneer de persoon goed is ingewerkt en het leuk vind om te blijven doen wordt de persoon vermeld in de statuten. Hierdoor wordt zijn/haar adres officieel vermeld naar de buitenwereld zodat de post op het correcte adres wordt bezorgd.
Bij beëindiging wordt dit adres weer verwijderd.

Algemeen Bestuurslid M/V
Als algemeen bestuurslid heeft u geen speciale functie.
U woont de vergaderingen bij, en heeft inspraak op diverse punten.
We vergaderen erover en nemen uiteindelijk een beslissing of vervolgen het punt in een andere vergadering.

Hoe ziet een bestuursfunctie eruit?
U bent van september tot februari 1 avond per maand actief bij onze vergadering, in februari en maart kunnen dit 2 avonden zijn.
In april helpt u ons mee met Koningsdag dit kan een hele dag zijn of in overleg een dagdeel. In mei hebben wij nog een evaluatieavond en van juni tot en met augustus heeft de vereniging een zomerstop. Wij hopen ook dat u ons wilt helpen met andere activiteiten die wij organiseren. voor vragen neemt u contact op via de email.

Nieuwe sponsor van de app is gevonden
15/2/2017

De Oranjevereniging Nijkerk heeft een nieuwe sponsor gevonden voor onze app! De sponsor is Jumbo Veltink. Ons advies is download de app en maak gebruik van de exclusieve aanbiedingen in de app. Wanneer u de aanbieding in de winkel toont ontvangt u de korting.

 

Nu verkrijgbaar via..


Uw IoS appstore of Google playstore de Oranjeapp van de Oranjevereniging Nijkerk.
Hierin vind u o.a. het programma, informatie over de Oranjevereniging, foto's, direct onze facebook
en twitteraccount, u kan direct een email sturen naar de Oranjevereniging, onze contactgegevens,
en nog veel meer. Houdt daarom onze facebook en twitter in de gaten voor update's over de voortgang van de app.


Het bestuur..

sept '14

Eigen emailadressen heeft?

De voorzitter is bereikbaar via voorzitter@ovnijkerk.nl

De penningmeester is bereikbaar via penningmeester@ovnijkerk.nl

De secretaris is bereikbaar via secretaris@ovnijkerk.nl

De ledenadministratie is bereikbaar via ledenadministratie@ovnijkerk.nl 

Voor algemene vragen en informatie kunt u zich wenden via info@ovnijkerk.nl

Voor perszaken en vragen over de website kunt u terecht via info@ovnijkerk.nl