Oranjevereniging Nijkerk.
Schrijf nu in voor de kerstmarkt naar Oberhausen ( 23 november 2017 )
 
 

Advertentie mogelijkheden:

Ieder jaar kunt u als bedrijf, vereniging, stichting adverteren bij de Oranjevereniging.

Het programmaboekje wordt gedrukt in een oplage van 14.000 stuks.
Voor bovenstaand bedrag zal direct na het uitkomen van het programmaboekje een factuur aan u worden verzonden.
Wij verzoeken u de factuur te voldoen middels een overschrijving op banknummer NL21 RABO 0377830003 t.n.v. Oranjevereniging Nijkerk onder vermelding van het factuur nummer.

Indien de advertentie gewijzigd dient te worden, de nieuwe advertentie graag digitaal aanleveren in JPEG ( 300 dpi ) of PDF bestand.
Losse logo's op EPS formaat naar onderstaand e-mailadres.
Voor vragen neemt u contact op met 033 - 298 29 21

Sluitingsdatum: 1 februari 2017

 

Wij nemen na ontvangst van dit formulier contact met u op voor de bevestiging.