Oranjevereniging Nijkerk.
Presenteert... Het KINGSFESTIVAL! Info nu beschikbaar op deze website.
 
 

Advertentie mogelijkheden:

Ieder jaar kunt u als bedrijf, vereniging, stichting adverteren bij de Oranjevereniging.

Het programmaboekje wordt gedrukt in een oplage van 14.000 stuks.
Voor onderstaand bedrag zal direct na het uitkomen van het programmaboekje een factuur aan u worden verzonden.
Wij verzoeken u de factuur te voldoen middels een overschrijving op banknummer NL21 RABO 0377830003 t.n.v. Oranjevereniging Nijkerk onder vermelding van het factuurnummer.

Indien de advertentie gewijzigd dient te worden, de nieuwe advertentie graag digitaal aanleveren in JPEG ( 300 dpi ) of PDF bestand.
Losse logo's op EPS formaat naar onderstaand e-mailadres.

Sluitingsdatum: 1 februari 2018

 

Wij nemen na ontvangst van dit formulier contact met u op voor de bevestiging.